Talumpati ni dating pangulong corazon aquino Sex webcam voice chat


04-Oct-2019 04:08

Noon pong nakaupo sila doon, nilabag nila ang Memorandum Order 20, na pinirmahan noon pang Hunyo 2001.

Inatupag po nila ang sariling interes na nagdulot ng pinsala sa interes ng taumbayan: nakakuha sila ng kung anu-anong mga bonus at allowance.

Hindi lang po sa mga kalsada: sa DOTC, pinigil natin ang pagwaldas ng isang bilyong piso. May proyektong inaprubahan ang dating administrasyon, huhukayin daw nila ang Laguna de Bay para palalimin ito. Hindi natin dadaanin sa madaliang hokus-pokus ang proyektong ito.

The comment box is moderated to filter spam and unwanted remarks.. The links are for references only and not as endorsements of other websites related activities or business.

Ginawa lang po natin kung ano ang tama, napigil na po natin ang paglustay ng 934.1 million pesos, at lumalabas na kung susunod tayo sa tamang proseso ay nasa 600 million pesos lang ang dapat gastusin sa mga proyektong ito. Tatanggalin daw ang mga pollutant doon po sa Laguna de Bay. Ang tatanggalin sa Laguna de Bay, itatambak lang din pala sa ibang bahagi ng Laguna de Bay.

Nabalik po ang pera sa kaban ng bayan na kung pinahintulutan natin ang maling sistema ay natapon na naman sanang muli. At magkano naman po ang uutangin ng gobyerno para rito? At pareho rin ang kuwento: Tila hindi na naman dumaan sa tamang proseso ang pag-apruba sa kontrata.

Ang natamasa po natin ngayong unang isandaang araw ng ating panunungkulan: Mayroon na po kayong gobyernong hindi kayo binabalewala o inaapi. Tumatatag ang ating ekonomiya, at dahil dito, lumalago ang kaban ng ating bayan. Halimbawa po ang mga itinalagang opisyal sa mga GOCC.

Ang lahat ng inani at aanihin pa natin mula sa pinatibay na ekonomiya ng ating bansa, ibinabalik naman natin sa taumbayan upang tuluyan na tayong makaahon sa kahirapan. Naroon po dapat sila para pangalagaan ang interes ng taumbayan.

Ipinatutupad naman po natin ang Executive Order No. Idiniin lamang po natin ang dapat naipapatupad na noong 2001.The one and only Tender Date Site astrological compatibility analysis. Just register and complete the personality test then start searching and chatting in the comfort of your own home, so no matter if you’re looking for a special friend or even that special true love you may only be a few clicks away.… continue reading »


Read more

Rules usually do not allow users to use offensive/rude language, or to promote hate, violence, and other negative issues. Chat rooms often do not allow advertising or "flooding", which is continually filling the screen with repetitive text.… continue reading »


Read more

Around 49 million singles have tried online dating at some point in their lives.… continue reading »


Read more

wiki How is a “wiki,” similar to Wikipedia, which means that many of our articles are co-written by multiple authors. Do you have a thing for that pretty girl in your youth group or your church?… continue reading »


Read more

So join now to verify your age and let the fun begin!… continue reading »


Read more

If you're someone who uses the Facebook mobile app constantly on your i Phone, then the natural peanut butter to that jelly would be downloading Messenger!… continue reading »


Read more

Google pointed me to this, but it seems Xml Validating Reader is obsolete (at least, that's what Mono Develop tells me).… continue reading »


Read more